07 czerwca 2018  Międzynarodowa konferencja: „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych” W dniu 7 czerwca 2018 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”. Organizatorem konferencji jest Polsko-Niemieckie Centrum Mediacji przy Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach. Konferencja będzie stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz wiedzy na temat […]

Read More →

16-18 listopada 2017  W dniach 16-18 listopada br. odbędzie się konferencja upamiętniająca prof. dra h.c. mult. Karla Dedeciusa „Posłannictwo książek. Życie i dzieło Karla Dedeciusa”. Organizatorami konferencji są Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Polsko-Niemieckim Instytutem Badawczym […]

Read More →

 5-6 kwietnia 2017  Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach wraz z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Gorzowie Wlkp. oraz z Ekumenicznym Centrum Europejskim we Frankfurcie nad Odrą zapraszają na międzynarodowe interdyscyplinarne sympozjum naukowe pt.: Protestantyzm w dialogu polsko-niemieckim. Aspekty pogranicza, które odbywać się będzie w dniach 5-6 kwietnia 2017 r.  Sympozjum jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju […]

Read More →

 23-26 marca 2017  We Frankfurcie nad Odrą i Słubicach odbędzie się czwarty Kongres Polonoznawczy. Wydarzenie to stwarza okazję do zaprezentowania stanu polsko-niemieckich badań o Polsce nie tylko ponad fizycznymi granicami ale także tymi związanymi z różnymi obszarami wiedzy, czym przyczynia się do rozwijania międzynarodowych projektów naukowych i promowania wiedzy o Polsce. Kongres kontynuuje naukową tradycję niemieckich badań […]

Read More →

  09 grudnia 2016  Na zakończenie trzyletniego projektu odbyła się konferencja „Wymiary i konsekwencje usieciowienia transnarodowego miast i regionów w zachodniej i środkowowschodniej Europie“. Projekt ten został zrealizowany przez Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy (PNIB), Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (IGSEiGP UAM) oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii (CAU) w […]

Read More →

02-03 września 2016  Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Zwierciadła władzy możnych. Budowle rezydencjonalne w Europie środkowo wschodniej w późnym średniowieczu – typy, struktury, dekoracje” odbywającej się w dniach 02.-03. września 2016 r. w Lidzbarku Warmińskim w Muzeum Warmińskie. Celem planowanej konferencji jest poszerzenie dotychczasowego obrazu architektury budowli […]

Read More →

 27-28 czerwca 2016  Odbywająca się w dniach od 27 do 28 czerwca 2016 r. w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem w Rostoku konferencja pn.: ,,Ochrona jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii”miała na celu wymianę doświadczeń i informacji na temat użytkowania i ochrony jezior ramienicowych Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii. Jeziora ramienicowe mają […]

Read More →

 09-11 grudnia 2015  Wraz z przezwyciężeniem podziału Europy na Wschód i Zachód ustąpił również dawny podział literatury wschodnio- i środkowoeuropejskiej na „oficjalną”, drugoobiegową i emigracyjną. Jednak jeszcze przed rokiem 1989 dał się zaobserwować ruch, przesunięcie od narodowej (polskiej) emigracji w stronę transnarodowej migracji, którą dziś charakteryzujemy z użyciem tak nieprecyzyjnych pojęć jak „nomadyzm”, „transmigracja”, „postmigracja”, „e-migracja”, „literatura […]

Read More →

 03-05 grudnia 2015  W dniach 3-5 grudnia 2015 odbędzie się w Collegium Polonicum międzynarodowa konferencja zorganizowana z okazji pięćdziesiątej rocznicy wymiany listów biskupów polskich i niemieckich w ramach projektu Katolicyzm w Polsce i w Niemczech po Soborze Watykańskim II. Bilans i perspektywy. Celem projektu realizowanego przez Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum we współpracy z Instytutem Historii […]

Read More →

16 października 2015  Przedsięwzięcie jest częścią programu badawczego Katedry i odbywa się przy współpracy i wsparciu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Słubicach, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także Centrum B/Orders In Motion przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Pościg transgraniczny stanowi kontynuację podjętego w innym kraju ścigania sprawcy przyłapanego na gorącym uczynku albo uciekiniera […]

Read More →