O UNIWERSYTECIE JUTRA, czyli o zintegrowanym programie rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej w konkursie grantowym i otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 37,7 mln zł,  dowiedzą się Państwo z lutowego wydania „Życia uniwersyteckiego UAM” na s. 20-24. „W skład zespółu projektowego weszła m.in. trójka prorektorów: prof. Marek Nawrocki, prof. Ryszard Naskręcki i prof. Beata Mikołajczyk.

http://www.staff.amu.edu.pl/~zycie/Numery/Biezacy/ZU-2018-luty.pdf