We czwartek, 22 lutego 2018 odbyła się w Zielonej Górze doroczna gala przyznania nagród „Lubuskich Wawrzynów 2017”. To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów literackich, naukowych i dziennikarskich w regionie lubuskim. UAM i PNIB to placówki zaangażowane w przyznanie Lubuskich Wawrzynów Naukowych. Nagrodę Rektora UAM podczas uroczystości wręczyła Prorektor ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk. Relacja o gali poniżej:

https://amu.edu.pl/…/349752-lubuskie-wawrzyny-2017-z-uniwer…