W ramach cyklu wykładów Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na wykład dr Aleksandry Ibragimow (PNIB) i dr Lecha Kaczmarka (UAM) pt. „Zastosowanie cyfrowych danych przestrzennych w badaniach interdyscyplinarnych polsko-niemieckiego pogranicza”.
| godz. 14.00 Collegium Polonicum |sala 11

Dr Aleksandra Ibragimow*, dr Lech Kaczmarek**

*Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach

**Stacja Ekologiczna UAM Jeziory

Dane przestrzenne oznaczają wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego. Obejmują one trwałe obiekty naturalne i sztuczne, jak również zjawiska przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. Dane przestrzenne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach działalności człowieka – służą one analizie, wizualizacjom, modelowaniu lub przewidywania przestrzennych procesów i zjawisk. Celem wykładu będzie przedstawienie istniejących zasobów dostępnych danych przestrzennych w Polsce i w Niemczech, sposobów ich udostępniania oraz przykładów zastosowań w interdyscyplinarnych badaniach nad polsko-niemieckim pograniczem.

Wykład wygłoszony zostanie w języku polskim

W planie jest publikacja treści wygłoszonego wykładu w języku angielskim.